Søndag d. 28. november 2021, kl. 10:00
Gudstjeneste,  1.s. i advent  ved Anders Raahauge
Sted Kirketorvet, 6400 Sønderborg